Stacja uzdatniania wody ULTRA

 

ULTRA

Systemy ULTRA są zasilane przez zewnętrzne źródło wstępnie oczyszczonej wody drugiego lub trzeciego stopnia czystości. W pełni automatyczne i bezobsługowe stacje standardowo wyposażono w automatyczny system diagnostyki aparatu. Produkują wodę ultraczystą I stopnia czystości zg. z normą PN-EN ISO 3696:1999.

ULTRA

Nr kat: DR-TOC-00

 

– Zasilanie z zewnętrznego źródła wody wstępnie oczyszczonej: II lub III stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
– Stopnie oczyszczania wody:
• demineralizacja na spektralnie czystym mieszanym złożu jonowymiennym TOC,
• lampa UV 254 nm,
• kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa – 0,45/0,2.
– Przewodnictwo wody ultraczystej poniżej 0,055 µS/cm.
– System wyposażony w pompę recyrkulacyjną.
– Ruchomy punkt poboru wody – I klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP.
– Woda może być wykorzystywana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
– Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

ULTRA UV

Nr kat: DR-TOC-UV

 

– Zasilanie z zewnętrznego źródła wody wstępnie oczyszczonej: II lub III stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
– Stopnie oczyszczania wody:
• demineralizacja na spektralnie czystym mieszanym złożu jonowymiennym TOC,
• dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm,
• kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa – 0,45/0,2.
– Przewodnictwo wody ultraczystej poniżej 0,055 µS/cm.
– System wyposażony w pompę recyrkulacyjną.
– Ruchomy punkt poboru wody – I klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP.
– Woda może być wykorzystywana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
– Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

ULTRA UF

Nr kat: DR-TOC-UF

 

– Zasilanie z zewnętrznego źródła wody wstępnie oczyszczonej: II lub III stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
– Stopnie oczyszczania wody:
• demineralizacja na spektralnie czystym mieszanym złożu jonowymiennym TOC,
• dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm,
• moduł ultrafiltracyjny UF,
• kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa – 0,45/0,2.
– Przewodnictwo wody ultraczystej poniżej 0,055 µS/cm.
– System wyposażony w pompę recyrkulacyjną.
– Ruchomy punkt poboru wody – I klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999,
– Woda może być wykorzystywana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, PCR, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, biologii molekularnej, hodowli komórkowych.
– Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

Zobacz również

Zapytaj o ofertę

Napisz mail

Zadzwoń

+48 516 614 547
+48 518 717 477
+48 606 749 879

Skorzystaj z formularza kontaktowego

.