Stacja uzdatniania wody SPRING

 

SPRING

Systemy SPRING podobnie jak seria HLP produkują wodę o przewodności poniżej 0,06 µS/cm. Urządzenia te dedykowane są dla bardziej wymagających użytkowników poprzez wyposażenie systemu w rozbudowaną automatykę umożliwiającą monitoring pracy materiałów eksploatacyjnych, archiwizację danych, indywidualne ustawienie progów alarmowych dla parametrów wody zasilającej, po odwróconej osmozie i ultraczystej oraz sterowanie funkcją automatycznego płukania modułów membranowych. Systemy zaopatrzone są w szereg zabezpieczeń pozwalających na komfortową eksploatację urządzenia.

SPRING 5

Nr kat.: 5DS-TOC-00

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność 5-7 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.
• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości – woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.
• Automatyczne płukanie modułów membranowych.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

SPRING 5S

Nr kat.: 5DS-TOC-0S

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
• Wydajność 5-7 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.
• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody I i II klasy czystości.
• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Automatyczne płukanie modułów membranowych.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

SPRING UV

Nr kat.: 5DS-TOC-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– lampa UV 254 nm,
– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
• Wydajność 5-7 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.
• Dwa niezależne ruchome punkyt poboru wody I i II klasy czystości.
• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Automatyczne płukanie modułów membranowych.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

SPRING 10

Nr kat.: 10DS-TOC-00

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność 10-12 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.
• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości – woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.
• Automatyczne płukanie modułów membranowych.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

SPRING 10S

Nr kat.: 10DS-TOC-0S

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
• Wydajność 10-12 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.
• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody I i II klasy czystości.
• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Automatyczne płukanie modułów membranowych.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

SPRING 10UV

Nr kat.: 10DS-TOC-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– lampa UV 254 nm,
– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
• Wydajność 10-12 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.
• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody I i II klasy czystości.
• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Automatyczne płukanie modułów membranowych.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

SPRING 20

Nr kat.: 20DS-TOC-00

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność 20-22 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.
• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości – woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.
• Automatyczne płukanie modułów membranowych.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

SPRING 20S

Nr kat.: 20DS-TOC-0S

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
• Wydajność 20-22 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.
• dwa niezależne ruchome punkty poboru wody I i II klasy czystości.
• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Automatyczne płukanie modułów membranowych.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

SPRING 20UV

Nr kat.: 20DS-TOC-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– lampa UV 254 nm,
– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
• Wydajność 20-22 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.
• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody I i II klasy czystości.
• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Automatyczne płukanie modułów membranowych.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

SPRING 30

Nr kat.: 30DS-TOC-00

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność 30-32 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.
• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości – woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody zasilającej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.
• Automatyczne płukanie modułów membranowych.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

SPRING 30S

Nr kat.: 30DS-TOC-0S

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
• Wydajność 30-32 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.
• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody I i II klasy czystości.
• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Automatyczne płukanie modułów membranowych.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

SPRING 30UV

Nr kat.: 30DS-TOC-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– lampa UV 254 nm,
– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
• Wydajność 30-32 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.
• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody I i II klasy czystości.
• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Automatyczne płukanie modułów membranowych.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

SPRING 40

Nr kat.: 40DS-TOC-00

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtr węglowy GAC,
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność 40-42 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.
• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości – woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.
• Automatyczne płukanie modułów membranowych.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

SPRING 40UV

Nr kat.: 40DS-TOC-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtr węglowy GAC,
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– lampa UV 254 nm,
– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
• Wydajność 40-42 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.
• Dwa niezależne punkty poboru wody I i II klasy czystości – woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód I, II i III stopnia czystości.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Automatyczne płukanie modułów membranowych.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

SPRING 40S

Nr kat.: 40DS-TOC-0S

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtr węglowy GAC,
– odwrócona osmoza,
– demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym TOC (w systemie SQF),
– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
• Wydajność 40-42 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.
• Dwa niezależne punkty poboru wody I i II klasy czystości – woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód I, II i III stopnia czystości.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 i FP dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Automatyczne płukanie modułów membranowych.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

SPRING 60

Nr kat.: 60DS-TOC-00

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtr węglowy GAC,
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność 60-62 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.
• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości – woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie oraz wody oczyszczonej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.
• Automatyczne płukanie modułów membranowych.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

SPRING 60UV

Nr kat.: 60DS-TOC-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtr węglowy GAC,
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
– lampa UV 254 nm,
– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
• Wydajność 60-62 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.
• Dwa niezależne punkty poboru wody I i II klasy czystości – woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód I, II i III stopnia czystości.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej oraz po odwróconej osmozie.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Automatyczne płukanie modułów membranowych.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

SPRING 60S

Nr kat.: 60DS-TOC-0S

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtr węglowy GAC,
– odwrócona osmoza,
– demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym TOC (w systemie SQF),
– kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
• Wydajność 60-62 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,055 μS/cm.
• Dwa niezależne punkty poboru wody I i II klasy czystości – woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód I, II i III stopnia czystości.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 i FP dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Automatyczne płukanie modułów membranowych.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

Zobacz również

Zapytaj o ofertę

Napisz mail

Zadzwoń

+48 516 614 547
+48 518 717 477
+48 606 749 879

Skorzystaj z formularza kontaktowego

.