Stacja uzdatniania wody R

 

R

Demineralizatory serii R wytwarzają wodę ultraczystą spełniającą wymogi norm PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego stopnia czystości oraz FP. Posiadają rozbudowaną automatykę umożliwiającą monitoring pracy na poszczególnych etapach oczyszczania, archiwizację danych, indywidualne ustawienie progów alarmowych, sterowanie funkcją automatycznego płukania modułów membranowych oraz wskazania poziomu zbiornika.

R5

Nr kat: 5DR-TOC-00

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.
– Stopnie oczyszczania wody:
• prefiltr osadowy 5 µm,
• zintegrowany moduł (osadowo-węglowo-zmiękczający),
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• lampa UV 254 nm,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
– Wydajność systemu: min. 5 dm3/h.
– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.
– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.
– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).
– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

Pobierz kartę katalogową

PDF

R5 UV

Nr kat: 5DR-TOC-UV

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.
– Stopnie oczyszczania wody:
• prefiltr osadowy 5 µm,
• filtracja węglowa,
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
– Wydajność systemu: min. 5-7 dm3/h.
– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.
– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.
– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).
– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

Pobierz kartę katalogową

PDF

R5 UF

Nr kat: 5DR-TOC-UF

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.
– Stopnie oczyszczania wody:
• prefiltr osadowy 5 µm,
• zintegrowany moduł (osadowo-węglowo-zmiękczający),
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm,
• moduł ultrafiltracyjny UF,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
– Wydajność systemu: min. 5 dm3/h.
– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.
– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.
– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, PCR, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, hodowli komórkowych.
– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).
– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

Pobierz kartę katalogową

PDF

R10

Nr kat: 10DR-TOC-00

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.
– Stopnie oczyszczania wody:
• prefiltr osadowy 5 µm,
• zintegrowany moduł (osadowo-węglowo-zmiękczający),
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• lampa UV 254 nm,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
– Wydajność systemu: min. 10-12 dm3/h.
– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.
– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.
– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).
– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

Pobierz kartę katalogową

PDF

R10 UV

Nr kat: 10DR-TOC-UV

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.
– Stopnie oczyszczania wody:
• prefiltr osadowy 5 µm,
• filtracja węglowa,
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
– Wydajność systemu: min. 10 dm3/h.
– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.
– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.
– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).
– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

Pobierz kartę katalogową

PDF

R10 UF

Nr kat: 10DR-TOC-UF

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.
– Stopnie oczyszczania wody:
• prefiltr osadowy 5 µm,
• zintegrowany moduł (osadowo-węglowo-zmiękczający),
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm,
• moduł ultrafiltracyjny UF ,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
– Wydajność systemu: min. 10-12 dm3/h.
– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.
– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.
– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, PCR, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, hodowli komórkowych.
– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).
– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

Pobierz kartę katalogową

PDF

R20

Nr kat: 20DR-TOC-00

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.
– Stopnie oczyszczania wody:
• prefiltr osadowy 5 µm,
• zintegrowany moduł (osadowo-węglowo-zmiękczający),
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• lampa UV 254 nm,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
– Wydajność systemu: min. 20-22 dm3/h.
– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.
– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.
– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).
– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

Pobierz kartę katalogową

PDF

R20 UV

Nr kat: 20DR-TOC-UV

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.
– Stopnie oczyszczania wody:
• prefiltr osadowy 5 µm,
• filtracja węglowa,
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
– Wydajność systemu: min. 20 dm3/h.
– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.
– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.
– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).
– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

Pobierz kartę katalogową

PDF

R20 UF

Nr kat: 20DR-TOC-UF

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.
– Stopnie oczyszczania wody:
• prefiltr osadowy 5 µm,
• zintegrowany moduł (osadowo-węglowo-zmiękczający),
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm,
• moduł ultrafiltracyjny UF,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
– Wydajność systemu: min. 20 dm3/h.
– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.
– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.
– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, PCR, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, hodowli komórkowych.
– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).
– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

Pobierz kartę katalogową

PDF

R30

Nr kat: 30DR-TOC-00

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.
– Stopnie oczyszczania wody:
• prefiltr osadowy 5 µm,
• zintegrowany moduł (osadowo-węglowo-zmiękczający),
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• lampa UV 254 nm,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
– Wydajność systemu: min. 30-32 dm3/h.
– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.
– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.
– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).
– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

Pobierz kartę katalogową

PDF

R30 UV

Nr kat: 30DR-TOC-UV

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.
– Stopnie oczyszczania wody:
• prefiltr osadowy 5 µm,
• filtracja węglowa,
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm,
– Wydajność systemu: min. 30 dm3/h.
– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.
– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.
– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).
– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

Pobierz kartę katalogową

PDF

R30 UF

Nr kat: 30DR-TOC-UF

 

– Urządzenie zasilane jest wodą wodociągową.
– Stopnie oczyszczania wody:
• prefiltr osadowy 5 µm,
• zintegrowany moduł (osadowo-węglowo-zmiękczający),
• odwrócona osmoza,
• demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
• dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm,
• moduł ultrafiltracyjny UF,
• kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2 µm.
– Wydajność systemu: min. 30 dm3/h.
– Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 μS/cm.
– Woda oczyszczona spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, FP dla wód pierwszego stopnia czystości.
– Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, PCR, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, hodowli komórkowych.
– Zbiornik ciśnieniowy o pojemności 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej (RO).
– Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny.

Pobierz kartę katalogową

PDF

Zobacz również

Zapytaj o ofertę

Napisz mail

Zadzwoń

+48 516 614 547
+48 518 717 477
+48 606 749 879

Skorzystaj z formularza kontaktowego

.