Stacje uzdatniania wody

 

TECHNICAL

Demineralizatory serii TECHNICAL to szeroko stosowane systemy uzdatniania wody zasilane wodą wodociągową, które zatrzymują 96-99% rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych. Wykorzystywane są głównie jako źródło wody dla zmywarek, autoklawów, akumulatorów, komór klimatycznych i solnych oraz do czynności ogólnolaboratoryjnych.

 

 TECHNICAL Plus

Demineralizatory serii TECHNICAL PLUS zostały zaprojektowane z myślą o laboratoriach, które potrzebuję wodę w zakresie 0,06 µS/cm do 15-20 µS/cm. Dzięki regulacji przewodnictwa użytkownik może sam decydować o jakości wody, jaką chce uzyskać. Proces ten pozwala na optymalizację kosztów eksploatacji. Systemy TECHNICAL PLUS stanowią doskonałe źródło wody dla autoklawów, zmywarek, analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, dla przygotowania odczynników, buforów, roztworów pH, jak również do analiz i syntez chemicznych.

 

HPL

Demineralizatory serii HLP to najbardziej popularne urządzenia zasilane wodą wodociągową mogące sprostać wszystkim wymaganiom każdego współczesnego laboratorium w zakresie zapotrzebowania na wodę odpowiednią do celów analitycznych i instrumentalnych. Otrzymywana woda o przewodności poniżej 0,06 µS/cm spełnia wymogi norm: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP. Otrzymana woda może być stosowana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC (w zależności od modelu).

 

SPRING

Systemy SPRING podobnie jak seria HLP produkują wodę o przewodności poniżej 0,06 µS/cm. Urządzenia te dedykowane są dla bardziej wymagających użytkowników poprzez wyposażenie systemu w rozbudowaną automatykę umożliwiającą monitoring pracy materiałów eksploatacyjnych, archiwizację danych, indywidualne ustawienie progów alarmowych dla parametrów wody zasilającej, po odwróconej osmozie i ultraczystej oraz sterowanie funkcją automatycznego płukania modułów membranowych. Systemy zaopatrzone są w szereg zabezpieczeń pozwalających na komfortową eksploatację urządzenia.

 

ULTRA

Systemy ULTRA są zasilane przez zewnętrzne źródło wstępnie oczyszczonej wody drugiego lub trzeciego stopnia czystości. W pełni automatyczne i bezobsługowe stacje standardowo wyposażono w automatyczny system diagnostyki aparatu. Produkują wodę ultraczystą I stopnia czystości zg. z normą PN-EN ISO 3696:1999.

 

R

Demineralizatory serii R wytwarzają wodę ultraczystą spełniającą wymogi norm PN-EN ISO 3696:1999 dla wód pierwszego stopnia czystości oraz FP. Posiadają rozbudowaną automatykę umożliwiającą monitoring pracy na poszczególnych etapach oczyszczania, archiwizację danych, indywidualne ustawienie progów alarmowych, sterowanie funkcją automatycznego płukania modułów membranowych oraz wskazania poziomu zbiornika.

 

Basic

Dejonizatory serii BASIC to urządzenia produkujące wodę zdemineralizowaną wykorzystywaną w mniej wymagających laboratoriach. Jakość otrzymywanej wody w zależności od natężenia przepływu wody wodociągowej waha się na poziomie 0,1 – 0,8  µS/cm. Otrzymana woda spełnia wymagania normy PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI dla wód drugiego stopnia czystości. Dejonizatory serii BASIC stanowią doskonałe źródło wody dla szaf klimatycznych, łaźni wodnych, komór solnych, nawilżaczy.

Zapytaj o ofertę

Napisz mail

Zadzwoń

+48 516 614 547
+48 518 717 477
+48 606 749 879

Skorzystaj z formularza kontaktowego

.