Stacja uzdatniania wody TECHNICAL Plus

 

TECHNICAL Plus

Demineralizatory serii TECHNICAL PLUS zostały zaprojektowane z myślą o laboratoriach, które potrzebuję wodę w zakresie 0,06 µS/cm do 15-20 µS/cm. Dzięki regulacji przewodnictwa użytkownik może sam decydować o jakości wody, jaką chce uzyskać. Proces ten pozwala na optymalizację kosztów eksploatacji. Systemy TECHNICAL PLUS stanowią doskonałe źródło wody dla autoklawów, zmywarek, analizatorów, autoklawów, szaf klimatycznych, dla przygotowania odczynników, buforów, roztworów pH, jak również do analiz i syntez chemicznych.

Technical 5 Plus

 

 

 

Nr kat.: DT-0005-DJA

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
   – prefiltr osadowy 5µm,
   – filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),
   – odwrócona osmoza,
   – demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność 5 – 7 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości przewodnictwa w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.
• Ruchomy punkt poboru wody – druga/trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego oraz trzeciego stopnia czystości.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

Technical 5/C Plus

 

 

 

Nr kat.: DT-0005-DJC

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody: 
   – filtr osadowy 5µm,
   – filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
   – odwrócona osmoza,
   – demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność systemu: 5 – 7 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.
• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.
• Ruchomy punkt poboru wody drugiej/trzeciej klasy  czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej oraz po odwróconej osmozie.
• Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu.
• Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

Technical 10 Plus

 

 

 

Nr kat.: DT-0010-DJA

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),
– odwrócona osmoza,
– demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność 10 – 12 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości przewodnictwa w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.
• Ruchomy punkt poboru wody – druga/trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego oraz trzeciego stopnia czystości.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

Technical 10/C Plus

 

 

 

Nr kat.: DT-0010-DJC

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– filtr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność systemu: 10 – 12 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.
• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.
• Ruchomy punkt poboru wody drugiej/trzeciej klasy  czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej oraz po odwróconej osmozie.
• Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu.
• Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

Technical 20 Plus

 

 

 

Nr kat.: DT-0020-DJA

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
   – prefiltr osadowy 5µm,
   – filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),
   – odwrócona osmoza,
   – demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność 20 – 22 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości przewodnictwa w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.
• Ruchomy punkt poboru wody – druga/trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego oraz trzeciego stopnia czystości.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

Technical 20/C Plus

 

 

 

Nr kat.: DT-0020-DJC

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody: 
   – filtr osadowy 5µm,
   – filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
   – odwrócona osmoza,
   – demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność systemu: 20 – 22 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.
• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.
• Ruchomy punkt poboru wody drugiej/trzeciej klasy  czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej oraz po odwróconej osmozie.
• Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu.
• Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

Technical 30 Plus

 

 

 

Nr kat.: DT-0030-DJA

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),
– odwrócona osmoza,
– demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność 30 – 32 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości przewodnictwa w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.
• Ruchomy punkt poboru wody – druga/trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego oraz trzeciego stopnia czystości.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

Technical 30/C Plus

 

 

 

Nr kat.: DT-0030-DJC

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– filtr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność systemu: 30 – 32 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.
• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.
• Ruchomy punkt poboru wody drugiej/trzeciej klasy  czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej oraz po odwróconej osmozie.
• Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu.
• Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

Technical 40 Plus

 

 

 

Nr kat.: DT-0040-DJA

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
•  Stopnie oczyszczania wody:
   –  prefiltr osadowy 5µm,
   –  
filtr węglowy GAC 10”,
   –  odwrócona osmoza,
• podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
•  Wydajność 40 – 42 dm3/h.
•  Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości przewodnictwa w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.
•  Ruchomy punkt poboru wody – druga/trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego oraz trzeciego stopnia czystości
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

Technical 40/C Plus

 

 

 

Nr kat.: DT-0040-DJC

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody: 
   – filtr osadowy 5µm,
   – filtr węglowy GAC10″,
   – odwrócona osmoza,
   – demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność systemu: 40 – 42 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.
• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.
• Ruchomy punkt poboru wody drugiej/trzeciej klasy  czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej oraz po odwróconej osmozie.
• Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu.
• Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

Technical 60 Plus

 

 

 

Nr kat.: DT-0060-DJA

 

Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
prefiltr osadowy 5µm,
–  
filtr węglowy GAC 10”,
odwrócona osmoza,
• podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
•  wydajność 60 – 62 dm3/h.
•  przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości przewodnictwa w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.
•  Ruchomy punkt poboru wody – druga/trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego oraz trzeciego stopnia czystości
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

Technical 60/C Plus

 

 

 

Nr kat.: DT-0060-DJC

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody: 
   – filtr osadowy 5µm,
   – filtr węglowy GAC10″,
   – odwrócona osmoza,
   – demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność systemu: 60 – 62 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości w zakresie od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm.
• Woda przeznaczona do mycia szkła, zasilania zmywarek, autoklawów, akumulatorów, itp.
• Ruchomy punkt poboru wody drugiej/trzeciej klasy  czystości wg PN-EN ISO 3696:1999.
• Touch panel – kolorowy wyświetlacz graficzny.
• Pomiar przewodnictwa i temperatury wody zasilającej oraz po odwróconej osmozie.
• Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczu.
• Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

Zobacz również

Zapytaj o ofertę

Napisz mail

Zadzwoń

+48 516 614 547
+48 518 717 477
+48 606 749 879

Skorzystaj z formularza kontaktowego

.