Stacja uzdatniania wody HPL

 

HPL

Demineralizatory serii HLP to najbardziej popularne urządzenia zasilane wodą wodociągową mogące sprostać wszystkim wymaganiom każdego współczesnego laboratorium w zakresie zapotrzebowania na wodę odpowiednią do celów analitycznych i instrumentalnych. Otrzymywana woda o przewodności poniżej 0,06 µS/cm spełnia wymogi norm: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP. Otrzymana woda może być stosowana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC (w zależności od modelu).

HPL Smart

Nr kat.: DH-0004-00

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność 4-4,5 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości.
• Woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 5

Nr kat.: DH-0005-00

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność 5-7 dm3/h.
• Możliwość wyposażenia w pompę podnoszącą ciśnienie.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 5P

Nr kat.: DH-0005-0P

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność 5-7 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 5S

Nr kat.: DH-0005-0S

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.
• Wydajność 5-7 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Możliwość wyposażenia w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.
• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:
– II klasy czystości,
– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.
• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 5SP

Nr kat.: DH-0005-SP

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.
• Wydajność 5-7 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:
– II klasy czystości,
– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.
• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.
• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 5UV

Nr kat.: DH-0005-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– lampa UV 254 nm,
– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.
• Wydajność 5-7 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:
– II klasy czystości,
– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.
• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.
• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 10

Nr kat.: DH-0010-00

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
• Wydajność 10-12 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 10P

Nr kat.: DH-0010-0P

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność 10-12 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 10S

Nr kat.: DH-0010-0S

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.
• Wydajność 10-12 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:
– II klasy czystości,
– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.
• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 10SP

Nr kat.: DH-0010-SP

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.
• Wydajność 10-12 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:
– II klasy czystości,
– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.
• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.
• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL UV

Nr kat.: DH-0010-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– lampa UV 254 nm,
– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.
• Wydajność 10-12 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:
– II klasy czystości,
– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.
• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.
• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 20P

Nr kat.: DH-0020-0P

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność 20-22 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości.
• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 20SP

Nr kat.: DH-0020-SP

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.
• Wydajność 20-22 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:
– II klasy czystości,
– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.
• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.
• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 20UV

Nr kat.: DH-0020-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– lampa UV 254 nm,
– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.
• Wydajność 20-22 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:
– II klasy czystości,
– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.
• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.
• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 30P

Nr kat.: DH-0030-0P

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym.
• Wydajność 30-32 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Ruchomy punkt poboru wody II klasy czystości.
• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 30SP

Nr kat.: DH-0030-SP

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.
• Wydajność 30-32 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:
– II klasy czystości,
– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.
• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.
• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 30UV

Nr kat.: DH-0030-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A),
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– lampa UV 254 nm,
– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.
• Wydajność 30-32 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:
– II klasy czystości,
– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.
• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.
• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 40P

Nr kat.: DH-0040-P

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
Stopnie oczyszczania wody: 
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtr węglowy GAC 10”,
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
• Wydajność dobowa ok. 960-980 dm3 (ok. 40 – 42 dm3/h).
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.
• Punkt poboru wody – druga klasa czystości.
• System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 40SP

Nr kat.: DH-0040-SP

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
Stopnie oczyszczania wody: 
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtr węglowy GAC 10”,
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.
• Wydajność dobowa ok. 960-980 dm3 (ok. 40 – 42 dm3/h).
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.
• Dwa niezależne punkty poboru wody:
– drugiej klasy czystości,
– pierwszej klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.
• System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.
• Może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 40UV

Nr kat.: DH-0040-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtr węglowy GAC 10″,
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– lampa UV 254 nm,
– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.
• Wydajność 40-42 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:
– II klasy czystości,
– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.
• System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3.
• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.
• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 60P

Nr kat.: DH-0060-P

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
Stopnie oczyszczania wody: 
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtr węglowy GAC 10”,
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
• Wydajność dobowa ok. 60 – 62 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.
• Punkt poboru wody – druga klasa czystości.
• System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 60SP

Nr kat.: DH-0060-SP

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
Stopnie oczyszczania wody: 
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtr węglowy GAC 10”,
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.
• Wydajność dobowa ok. 60 – 62 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.
• Dwa niezależne punkty poboru wody:
– drugiej klasy czystości,
– pierwszej klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.
• System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.
• Może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

HPL 60UV

Nr kat.: DH-0060-UV

 

• Urządzenie pracuje pod ciśnieniem wody wodociągowej.
• Stopnie oczyszczania wody:
– prefiltr osadowy 5µm,
– filtr węglowy GAC 10″,
– odwrócona osmoza,
– podwójna demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym,
– lampa UV 254 nm,
– kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa 0,45/0,2μm.
• Wydajność 60-62 dm3/h.
• Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 μS/cm.
• Dwa niezależne ruchome punkty poboru wody:
– II klasy czystości,
– I klasy czystości z kapsułą mikrofiltracyjną 0,45/0,2μm.
• System zaopatrzony w zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3.
• Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania.
• Odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.
• Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych.
• Woda oczyszczona w urządzeniu spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999 dla wód pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia czystości.
• System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
• Zasilanie: 230V/50Hz.

Pobierz kartę katalogową

PDF

Zobacz również

Zapytaj o ofertę

Napisz mail

Zadzwoń

+48 516 614 547
+48 518 717 477
+48 606 749 879

Skorzystaj z formularza kontaktowego

.